top of page
shifaaz-shamoon-okVXy9tG3KY-unsplash.jpg
oo_edited.png

Intresserad av psykoterapi?

Jag arbetar med affektfokuserad psykodynamisk terapi,
en integrativ behandlingsmodell som har god effekt på
flera sorters problematik som exempelvis ångest och oro,
depression, relationssvårigheter, lågt självförtroende,
stress, kriser mm.

Du kommer som den du är och med den problematik du har för att vi tillsammans

ska arbeta utifrån dina behov. Alla som kommer till mig för terapi ska

kunna känna sig trygga och bekväma oavsett sexuell läggning, könsidentitet

eller andra identiteter och relationskonstruktioner.

Mina Tjänster

Stolar_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Individuell psykoterapi

Ett första möte/session hos mig handlar om att du får möjlighet att berätta vad det är som just du kommer med till terapin. Vi bestämmer tillsammans hur vi arbetar framåt.

Pris: 1000kr/session (45min)

Holding Hands

Terapi för par, polyamorösa/flersamma

Upplever ni svårigheter i er relation?

Har ni hamnat i destruktiva roller av anklagande eller undvikande?

Oavsett hur er relationskonstruktion ser ut erbjuder jag terapi med affektfokus där ni tillsammans kan arbeta för att bygga trygghet och kommunikation.

Pris: 1500kr/session (60min)

Working From a Cafe

Digital terapi

Kanske du bor långt bort eller har svårt att komma till min mottagning av andra anledningar. I dessa fall erbjuder jag digital psykoterapi.

Pris: 1000kr/session (45min)

Affektfokuserad

psykoterapi (AFT)

Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för olika upplevelsebaserade terapiformer med inriktning på affekter (känslor). En affektfokuserad psykoterapi ger möjligheten att i en nära och förtroendefull relation (terapeut och patient) uppmärksamma och närma sig affekter på djupet. För att få mer kontakt med sina känslor och behov behöver patienten få hjälp att se och släppa destruktiva försvar, för att kunna ersätta dem med mer balanserade sätt att hantera exempelvis ångest och rädslor. Därför är terapeuten aktiv, fokuserad och så upplevelsenära som möjligt.

Emotion-Focused Therapy (EFT)

Emotion-Focused Therapy, eller EFT, är en inriktning inom den affektfokuserade psykoterapin. EFT har som utgångspunkt att våra känslor är avgörande för hur vi mår, samt att de ger oss information om våra tankar, behov och mål. När vi av olika anledningar inte lyckas använda känslorna för att orientera oss fastnar vi lätt i smärta och förlorar möjligheten att uppnå våra mål och tillgodose våra behov. I EFT är terapeuten med aktivt och guidar patienten. Tillsammans jobbar man med att undersöka och uppleva återkommande smärtsamma känslor. På så sätt kan patienten komma i kontakt med viktiga behov och nya känslor som kan hjälpa patienten vidare.

Affect Phobia Therapy (APT)

Affect Phobia Therapy, eller APT, är en inriktning inom den affektfokuserade psykoterapin. APT handlar om att minska individens rädsla för känslor eftersom sådana rädslor tros vara en central orsak till många psykiska problem. När människor får svårt för att bemöta sina känslor på ett hälsosamt sätt kan det utveckla symptom och/eller icke hälsosamma beteenden. Det kan t ex innebära att man undviker vissa känslor som upplevs för svåra och smärtsamma.

Terapeut och patient arbetar tillsammans för att patienten ska kunna stå ut med att ha dessa känslor och för att hen därmed ska kunna agera på ett mer verksamt och sunt sätt.

"Rather than being guided by images of how to be, people need to
attend to how they actually are and to respect this."

Leslie Greenberg

Stella Kolberg

Leg. Psykoterapeut

Profilbild_edited.jpg

Mitt namn är Stella Kolberg och jag arbetar med affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Det som är viktigt för mig är att anpassa terapin till den person som jag möter och de behov som just du har.

Du kanske går igenom en livskris, bär på en känsla av meningslöshet, ångest eller oro. Kanske ditt liv håller på att förändras och du känner dig osäker på vem du är. Det kan vara stress på jobbet/utbildningen, svårigheter i relationer. Eller så finns din anledning längre tillbaka i tiden.

Vad du än kommer med så hittar vi tillsammans ett sätt att arbeta med det som är meningsfullt för dig.

Jag har mångårig erfarenhet av psykoterapi samt övrigt behandlingsarbete. Som psykoterapeut arbetar jag med individuell terapi och terapi för par och polyamorösa/flersamma.

Kontakt

Tack för ditt mail, jag återkommer inom kort!

Telefonnummer

Mailadress

Adress

0767 16 43 92

Örnehufvudsgatan 3, 412 59 Göteborg

Contact
bottom of page